Formació per a la prevenció i teràpies preventives de l'estrès en el món educatiu = Formación para la prevención y terapias preventivas del estrés en el mundo educativo / Joan Riart i Vendrell, Núria Arís i Redó, Anna Martorell i Sabaté (coords.)

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa