Indicadors de gestió i de gènere per a la competitivitat i creixement dels sectors públic i privat de Catalunya en una societat del coneixement complexa : guia resum/ Virginia Ferrer, Olga Cabrera ManagGend

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa