Entre la vida i la mort : -- estudi sobre l'estat vegetatiu permanent a la regió sanitària de Girona / -- Miquel Verdaguer i Turró, M. Farners Riera i Torras

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa