La Inserció laboral de persones amb trastorn mental : reptes de futur / [autors: Enric Arqués Martí ... [et al.] ; direcció i redacció: Subdirecció General de Polítiques Laborals per a la Diversitat

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa