MMSE : examen cognoscitivo mini-mental : manual /Marshal F. Folstein ... [et al.] ; autores de la adaptación española: A. Lobo ... [et al.]

Disponible per a col·legiats.


Normativa