La Subrogació del personal en la creació d'un consorci de serveis socials de base local [autora del text: Teia Domingo Manero ; supervisió: Félix Salaverría]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa