Guia de disseny d'espais deliberatius per a la participació ciutadana / [autor del text: Jordi Pacheco i Canals]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa