Guia de disseny d'espais deliberatius per a la participació ciutadana / -- [autor del text: Jordi Pacheco i Canals]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa