Aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu reglament de desplegament als tractaments de dades dels psicòlegs com a professionlas : xerrada impartida al COPC / Jordi Bacaria Martrus

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa