El Cost de la justícia penal : -- privació de llibertat i alternatives / -- Santiago Redondo ...[et al.]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa