El Cost de la justícia penal : privació de llibertat i alternatives / Santiago Redondo ...[et al.]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa