II Congrés de la Gent Gran de Barcelona : ponències base : 24-25 novembre de 1993, Palau de Congressos = II Congrés de la Gent Gran de Barcelona : conclusiones y manifiesto : g 24-25 de noviembre de 1993, Palacio de Congresos

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa