Els Serveis personals municipals : -- una proposta metodològica / -- Ramon Mora i Rosich, Jordi Cabezón i Saura ; coordinador de l'edició: Joan Botella Corral

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa