Els Serveis personals municipals : una proposta metodològica / Ramon Mora i Rosich, Jordi Cabezón i Saura ; coordinador de l'edició: Joan Botella Corral

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa