Els Costos de la qualitat a les ONG socials / [equip de recerca: Pau Vidal (coordinador) ; Ana Villa ... [et al.]]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa