La Conquesta dels drets socials : primer pla estratègic del tercer sector social de Catalunya 2008-2011

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa