Disminució i societat : aproximació a l'anàlisi sociològica de les persones amb disminució a Barcelona-ciutat

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa