Informe sobre les necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència : -- anàlisi de la demanda futura / -- autors: Virginia Villar Rico ... [et al.]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa