El Sistema educatiu : -- l'educació: drets i deures : quaderns sobre el sistema educatiu per als immigrants estrangers / -- [equip de redacció: Francesc Carbonell ... [et al.]]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa