Les Àrees de serveis personals : anàlisi del procés i propostes de futur : simposi, Cerdanyola del Vallès, 27, 28 i 29 d'octubre de 1994 / [coordinador de l'edició: Jordi Plana]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa