Primeres jornades sobre la problemàtica de l'inegració social dels cecs i deficients visuals a Catalunya

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa