Informe sobre la pobresa i l'exclusió a la ciutat de Barcelona : abril de 2003 / [realització i redacció: Sebastià Sarasa i Urdiola, Albert Sales i Campos ; coordinació de l'estudi: Jordi Plana]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa