La Població reclusa a Catalunya : dades per a un treball social penitenciari / Raimon Bonal, Joan Costa

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa