Les Circumstàncies modificatives de la capacitat jurídica : els límits de la culpabilitat, malaltia mental i capacitat

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa