La Junta Provincial de Protecció a la Infància de Barcelona, 1908-1985 : aproximació i seguiment històric

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa