El Paper educatiu de la família : un model psicoanalític del procés d'aprenentatge / D. Meltzer, M. Harris ; [traducció: Carme Vilaginés]. Seguit de Seminari internacional de recerca i aplicacions del model Meltzer-Harris / B. Hayward ; [traducció: Jordi Sala]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa