Explicar la cultura : un enfoque naturalista / Dan Sperber

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa