Introducció a la psicologia social / Per Noto i Brulles, Magi Panyella i Roses ; prolegs de Frederic Munne i Matamala i Tomas Ibañez i Gracia

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa