situació i conceptes / -- direcció: Carles Riera i Albert i Jordi Pascual i Saüc ; autors: Jordi Pascual i Enrique Vidaurrázaga Meza -- Grups de manipulació psicològica a Catalunya :

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa