La Recerca en comunicació : què hem de saber? : quins passos hem de seguir? / Jordi Busquet Duran (coord.), Alfons Medina Cambrón, Josep Sort i Jané

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa