Sociología de la empresa / Mª Trinidad Bretones Esteban, Salvador Carrasco Calvo, José L. Giménez Ruiz, ... [et. al.]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa