Aprendre per treballar, treballar [per] aprendre : els Programes de Garantia Social, reflexions i propostes / Salvador Auberni i Serra

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa