Foment de l'ocupació als ens locals : guia per a la detecció i l'anàlisi de bones pràctiques / [autors: Gilda Farrell i Samuel Thirion]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa