El Factor liderazgo / John P. Kotter

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa