Tabac i salut avui / -- [aquesta publicació ha estat redactada pels Drs. Lluís Salleras i Sanmartí i Helios Pardell i Alenta ; amb la colaboració del Dr. Albert Agustí i Vidal, la Sra. Teresa Salvador i Llivina i el Dr. Josep Vaqué i Rafart]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa