Drets del malalt : usuari de l'hospital / [coordinador del grup de treball: Santiago Ferràndiz i Santiveri]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa