La Participació ciutadana en la sanitat pública : concepte, anàlisi i propostes = [La participación ciudadana en la sanidad pública catalana: concepto, análisis y propuestas] / [elaboració: Josep Artigas i Candela ... [et al.]]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa