La Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya : història d'una diversitat / [direcció editorial: Oriol Comas i Coma; redacció : Esteve Miralles]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa