Els Ciutadans i les professions sanitàries : cap a un nou contracte social / [autores: Olinda Anía, Pilar Brugulat]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa