Counselling sobre l'HIV : suport psicosocial i relació d'ajuda a la persona seropositiva : manual per a professionals / autora: Clara Valverde ; direcció: Joan Colom, Albert Giménez ; coordinació: Remei Aguilera

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa