La Consultoria en els processos de les organitzacions : teoria i casos pràctics / seminaris del Dr. Jorge Thomas impartits al Centre Emili Mira ; [grup redactor: Enric Cañadell ... [et al.]]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa