La Consultoria en els processos de les organitzacions : -- teoria i casos pràctics / -- seminaris del Dr. Jorge Thomas impartits al Centre Emili Mira ; [grup redactor: Enric Cañadell ... [et al.]]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa