Joan Roura-Parella : en el centenari del seu naixement, 1897-1983 / edició a cura d'Eulàlia Collelldemont i Conrad Vilanou

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa