Joan Roura-Parella : -- en el centenari del seu naixement, 1897-1983 / -- edició a cura d'Eulàlia Collelldemont i Conrad Vilanou

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa