El Procés de socialització del personal mèdic intern resident : -- aportacions de la investigació social qualitativa a l'anàlisi de la iniciació professional en un context institucional / -- [coordinadora: Marga Sánchez-Candamio]

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa