Investigació social i gent gran a l'administració local : síntesi de metodologies aplicades i resultats assolits

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa