Condicionabilitat, discriminació i diferències individuals en rates / Núria Ferré i Suana

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa