Condicionabilitat, discriminació i diferències individuals en rates / -- Núria Ferré i Suana

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa