El Estudio operativo de la psicologia : una aproximación matemática / Josep Maria Franquet Bernis

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa