Introducció de la mediació com a eina per a la resolució de conflictes : cursos d'actualització científica, tècnica i didàctica / Catherine Perelló

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa