Introducció de la mediació com a eina per a la resolució de conflictes :cursos d'actualització científica, tècnica i didàctica /Catherine Perelló

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa