Legislació laboral de l'ensenyament privat / comentaris de: Jordi Agustí Julià, Ramon Plandiura Vilacis

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa