Las paradojas del mindfulness / Shauna L. Shapiro, Ronald D. Siegel y Kristin D. Neff

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa