Interviews in qualitative research / Nigel King, Christine Horrocks, Joanna Brooks

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa