Del padre al iPad : familias y redes en la era digital / José Ramón Ubieto (ed.) ; Ramon Almirall, Fina Borràs, Lidia Ramírez, Francesc Vilà

Disponible per a col·legiats i precol·legiats.


Normativa