Compte satèl·lit de la producció domèstica (CSPD) de les llars de Catalunya 2001 / equip investigador: Cristina Carrasco Bengoa, Mònica Serrano Gutiérrez

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa