Guia d'atenció psicoterapèutica : Programa CaixaProinfància / [autoria: Grup de recerca PSITIC de la Universitat Ramon Llull de Barcelona : Lluís Botella i Jordi Longás (Coords.) ; Jordi Riera ... (et al.)]

Disponible per a col·legiats, precol·legiats i societats.


Normativa